PALVELUT

Olemme omistautuneet johtamisen ja johtajuuden kehittämiselle. Missiomme on auttaa löytämään johtamiskompetensseiltaan organisaatioon sopivimmat henkilöt sekä varmistaa johtamisresurssien osuvuuden liiketoimintaan.

– 1

Leadership-potentiaalin tunnistaminen

– 2

Executive and Leadership Coaching

– 3

Johtoryhmien Coaching

– 4

Team Design & Facilitating

Leadership-potentiaalin tunnistaminen

Leadership-potentiaalin varhainen tunnistaminen auttaa organisaatiota löytämään motivaatioltaan ja kompetensseiltaan parhaat henkilöt sekä kehittämään johtajuutta systemaattisesti Entry Leveliltä alkaen. Leadership-potentiaalin tunnistamisen avulla varmistetaan johtamisresurssien riittävyyttä sekä osuvuutta, tähtääpä liiketoiminta sitten kasvuun tai työhyvinvoinnin edistämiseen.

Johtamispotentiaalin varhainen tunnistaminen ja sitä kautta kutsuvien urapolkujen rakentaminen on mahdollisuus sitouttaa parhaita tekijöitä organisaatioon.

 

Executive and Leadership Coaching

Coaching on olennainen osa johtajuuden kehittämistä. Johtamisen ja johtajuuden kriittinen tarkastelu ja kehittäminen on olennaista liiketoiminnan kasvussa ja muutoksissa. Executive ja Leadership Coachingin ytimessä on aina johtamismotivaation ja -kompetenssien analyysi, johtajaidentiteetin vahvistaminen sekä johtamisen strategisten tavoitteiden selkeyttäminen.

Johtoryhmien Coaching

Johtoryhmien Coachingin ytimessä on johtoryhmän yhteistyökapasiteetin analyysi ja työskentelyn sparraaminen. Johtoryhmän coachingin keskeinen tavoite on nostaa esiin johtoryhmän koko potentiaali sekä luoda rakenteet tulokselliselle toiminnalle jäsenten johtajuuden ja ryhmän sparrauksella. Johtoryhmän keskinäisen yhteistyön sujuvuus kytkeytyy liiketoiminnan menestykseen, siksi hyvin toimiva johtoryhmä pysähtyykin aika ajoin tarkastelemaan toimintaansa kriittisesti ja varmistamaan yhteisen suunnan.

Team Design & Facilitating

Tiimin yhteistyön sujuvuuden taustalla on oikea kokoonpano sekä johtaminen, joka nostaa jäsenten parhaimman osaamisen esille. Design-ajattelu toimii viitekehyksenä tiimin tuottamien palvelujen muotoilussa sekä fasilitoinnissa.

”I hope every little kid who is told that they are bossy to be told instead that they have leadership skills”

Kirsi Mylly, Työpsykologi, Executive ja Leadership Coach

Voltti Managementin CEO:na toimii Executive ja Leadership Coach, työpsykologi (PsM) Kirsi Mylly. Kirsi on työ- ja organisaatiopsykologian asiantuntija – hän on työskennellyt 15 vuotta konsultoinnin, vaativan henkilöarvioinnin sekä johtamisen parissa. Kirsi on kansainvälisesti akkreditoitu Leadership Coach (ACC), sertifioitu henkilöarvioija sekä organisaatikonsultti.

Kirsin missiona on auttaa organisaatiota löytämään ja kehittämään johtamispotentiaaliltaan parhaita osaajia jo varhaisessa vaiheessa. Kirsin työotetta ohjaa systeeminen viitekehys sekä Design Management -ajattelu työpsykologisessa kontekstissa.

VOLTTI

Voltti Management Oy

Kirsi Mylly

Työpsykologi ja Coach

+358 50 532 1077

kirsi@volttimanagement.fi

Ota yhteyttä